How svenskakyrkan.se’s landing page get definite success?|LandingSpy

During the entire advertising process, the landing page is the last and most important part of promoting user conversion. Normally, we will change a certain version of the landing page, change a few small elements, and finally form several similar landing pages for A/B testing.

Through LandingSpy, we can track the landing page of competitors, including their landing page copy, landing page image, and landing page advertising time, and other important information. By analyzing the competitor’s landing page, we can know more clearly how to develop our own advertising strategy.

svenskakyrkan.se has set up a total of 21 landing pages recently. The advertising platform is Facebook, and the advertising time is mostly concentrated on 2019/10/18~2020/05/12.Advertising Landing Page Performance


  Title Date Duration Days Networks Country
1 Välkommen till Svenska kyrkan 2019/10/18~2020/05/12 207 Facebook N/A
2 Svenska kyrkan - gåvoshop 2019/12/13~2020/05/09 148 Facebook N/A
3 Konfirmation 20/21 - Kungsbacka-Hanhals församling 2020/06/22~2020/08/03 42 Facebook N/A
4 N/A N/A N/A N/A N/A
5 N/A N/A N/A N/A N/ATop 3 Landing pages Free Analytics


1.Top 1 Landing page of svenskakyrkan.se


Title:Välkommen till Svenska kyrkan

Description:N/A

Type:Other


2.Top 2 Landing page of svenskakyrkan.se


Title:Svenska kyrkan - gåvoshop

Description:Ge en riktigt viktig gåva. Bidra till en rättvisare värld. Var med och ge människor möjlighet att själva kunna skapa ett tryggt liv.

Type:Other


3.Top 3 Landing page of svenskakyrkan.se


Title: Konfirmation 20/21 - Kungsbacka-Hanhals församling

Description:Nu kan du som är född 2006 anmäla dig till konfirmation. Vi vill under konfirmationstiden ge dig möjligheten att själv ta ställning.Vill du fortsätta på denna väg? Vill du lära dig mer om livet och Gud? Kom med och testa. Du binder inte upp dig på något a

Type:Other